Eduskuntavaalit 2023

VAALITAVOITTEET


1. MONIMUOTOISEN LUONNON TURVAAMINEN

-Kestävä kulutus ja luontokadon pysäytys

-Ilmaston lämpenemisen pysäytys 1.5 asteeseen

-EU:n yhteisten ilmastotavoitteiden edistäminen

-Julkisten hankintojen kestävyys ja avoin kilpailutus

-Puhtaan energiantuotannon vauhdittaminen

-Metsien monimuotoisuuden ja hiilinielujen ylläpidon taloudelliset kannustimet maanomistajille

-Valtion vanhojen metsien pikainen suojelu


2. MIELENTERVEYSYSTÄVÄLLINEN YHTEISKUNTA

-Oikea-aikaiset riittävästi resurssoidut julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. 

-Opiskelu- ja työelämän uupumusta tuottaviin rakenteisiin vaikuttaminen. 

-Mielenterveysvaikutusten huomiointi päätöksissä 

-Nuorten syrjäytymisen ehkäisy

-Riittävä sosiaaliturva ja laadukas lastensuojelu

-Saavutettavat matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut

-Päihdehoidon kehitys ja yksinäisyyden vähentäminen

-Työn, palautumisen ja perheen yhteensovittaminen


3. YRITYSTEN TUKEMINEN VIHREÄSSÄ SIIRTYMÄSSÄ

-Laadukas, jatko-opiskeluvalmiudet antava perusopetus

-Koulutuspaikkojen lisääminen ja oppilaitos-yritysyhteistyön kehittäminen

-Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimusrahoituksen vahvistaminen

-Yritysten TKI toiminnan tukeminen

-Ulkomaisen työvoiman liikkuvuuden helpottaminen

-Työn vastaanoton kannustinloukkujen purkaminen

-Ennustettava tavoitteellinen ilmastopolitiikka

-Rata- ja sähköistetyn tieliikenteen kehittäminen


4. KESTÄVÄ TALOUS

-Tasapainoinen taloudenpito ja velkaantumisen kasvun pysäyttäminen

-Työllisyys, työkyky ja joustavat urapolut

-Vakaan ja turvalliseen yhteiskunnan varmistaminen

-Varautumisen ja kriisinsietokyvyn vahvistaminen 


Arvot 
Luonto, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yksilönvapaus, rehellisyys, avoimuus, huolenpito. 


Meistä jokainen on samanarvoinen ja ansaitsee yhtäläiset oikeudet elää ja toteuttaa itseään. Minulle on tärkeää, että yhteiskuntamme säilyy yhteisenä turvaverkkonamme ja että säilytämme ympärillä olevan luonnon rikkaana ja elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Rehellisyys ja avoimuus ovat arvoja joista pidän kiinni myös politiikassa. 


Vaalikonevastaukset 
**PÄIVITTYY** 

Tästä tulet löytämään vaalikonevastaukseni kevään 2023 aikana