18.12.2020 Vanhustenhuollon henkilöstömitoitusta on valvottava kunnissa tarkemmin.

18.12.2020

Vanhustenhuollon henkilöstömitoitusta on ryhdyttävä valvomaan kunnissa nykyistä tarkemmin. Hoiva- ja tukityön osuudet tulee erottaa henkilöstömitoituksessa ja sen raportoinnissa selkeästi. Valvonnan helpottamiseksi sekä kunnan omat hoivayksiöt, että kunnan ostopalveluyksiköt, tulisi velvoittaa raportoimaan toteutuneet henkilötunnit ja asiakasmäärät sähköisesti ja jatkuvana kuntaan. Henkilöstövajeeseen ja puutteelliseen raportointiin on kunnissa puututtava nopeammin. 

Henkilöstömitoitus on lokakuun 2020 alusta alkaen ollut tehostetun palveluasumisen yksiköissä 0,5. Se nousee vuoden 2021 alussa 0,55:een, 2022 alussa 0,6:een ja huhtikuussa 2023 siirtymäajan päättyessä 0,7:ään.


Valvira on tänään antanut tiedotteen, jossa vaaditaan vanhuspalveluiden uuden henkilöstömitoituksen parempaa noudattamista. 

Tarkastuksessa selvisi, että osassa Suomen hoivayksiköitä ei noudateta lakia. SuPerin tuore kysely puolestaan kertoo, että yli 70%:ssa työpaikoista tukityöt lasketaan edelleen osaksi henkilöstömitoitusta, vaikka tämä on nykyisellään lainvastaista. Tämä on hälyttävän iso luku!

Vain riittävä mitoitus takaa laadukkaan hoivan ja työssä jaksamisen.