2.2.2021 Luonto tarvitsee myös taloudellisen arvon

02.02.2021
Meidän pitää ruveta arvottamaan luontoamme nykyistä korkeammalle. Dasguptan nostaa esiin tuoreessa "Biodiversiteetin ekonomia" -raportissaan tärkeän näkökulman, kuinka monta asiaa luonnon säilymisen kannalta voisi olla paremmin, jos sillä olisi myös paremmin määritelty taloudellinen arvo ja luontoa heikentävät toimet toisivat myös kustannuksia.

 

Ensi kesänä EU:ssa käsittelyyn tulevassa Green Deal paketissa lähdetään etsimään uusia laajemmän tason ratkaisuja myös tämän teeman ympäriltä. Käsittelyyn ovat tulossa siis mm. EU:n yhteiset hiilitullit. Tämä on oikea suunta👍Ekologisia kulutusvalintoja ei tule jättää syyllistäen yksilöiden harteille, vaan oikeasti merkityksellisten muutosten aikaansaamiseksi muutoksen on tapahduttava laajemmin: yhteiskuntien, lainsäädännön, rajoitusten ja verotuksen tasolla. 


🌿 🌿 🌿 🌿


"Taloutemme, elämämme ja hyvinvointimme nojaavat luontoon.
Luonto tarjoaa meille ruokaa, vettä ja suojaa, säätelee ilmastoamme ja epidemioita. Luonto tarjoaa meille myös hyvinvointia vapaa-ajalla. Yksinkertaisesti: ilman luontoa ei olisi elämää. Kaikki riippuu luonnosta, tärkeimmästä pääomastamme.


Näin luonnon merkitystä ihmiskunnalle ja taloudelle kuvataan tänään julkaistussa niin sanotussa Dasguptan raportissa.
Luonto on Dasguptan raportin mukaan omaisuuserä tai pääoma samaan tapaan kuin esimerkiksi tiet, rakennukset ja tehtaat tai ihmisten terveys ja tieto-taito.


Meidän täytyy löytää keinoja irtikytkeä luonnonvarojen kulutus ja kuormitus talouskasvusta ja taloudellisen hyvinvoinnin luomisesta.


Luontokadon taustalla on raportin mukaan syväänjuurtunut ja laajalle levinnyt markkinoiden ja instituutioiden epäonnistuminen: luonnon arvo ihmiskunnalle ei näy markkinahinnoissa.
Tarvitsemme rahoitusjärjestelmän ohjaamaan sijoituksia taloudellisiin toimiin, jotka kohentavat luonnon pääomaa, kestävää kulutusta ja tuotantoa, raportti summaa."