2.3.2021 KSML mielipidekirjoitus: Biodiversiteettikato - Mitä minä voin tehdä

02.03.2021

Katri Savolainen

Viime vuosien ympäristöuutiset ovat olleet tuskallisia. Lajeja ja populaatioita katoaa kaikkialta maailmasta kiihtyvään tahtiin.Edes alan arvostetuimmat tutkijat eivät osaa luotettavasti arvioida, miten synkkiin tilanteisiin luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin, kaventuminen voi meidän ihmistenkin tilanteen johtaa, jos lajikatoa ei saada pysäytettyä tai jarrutettua merkittävästi. Uhkakuvat ovat kammottavat.

Me emme kuitenkaan voi suojella ja pelastaa niin suoraan Kenian viimeisiä Zairen leveähuulisarvikuonoja tai Kaakkois-Aasian tapanuliorankeja, vaikka olemmekin kuluttavina kansalaisina osa näidenkin lajien surullista kohtaloa.

Populaatioita ja lajeja ei katoa vain siellä jossain savannilla. Esimerkiksi lintulajit ovat vähentyneet dramaattisesti myös Keski-Suomessa (KSML 22.2.). Tätä tutkijat ovat huolestuneina ennustaneet jo pitkään, mutta nyt olemme saavuttaneet sen hälyttävän pisteen, jossa jokainen voi tehdä lajikatohavaintoja suoraan pihapiirinsä talviruokintapaikalta.Meillä on paljon myös lajeja, joiden kantojen heikentymistä on vaikeampi havaita ikkunasta, mutta joiden tilanne on aivan yhtä huono; esimerkiksi järvitaimen ja lähes 30 % sammalistamme. 

Mutta meidän ei silti tarvitse tyytyä vain surkuttelemaan, sillä vielä on toivoa. Meillä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa alueemme uhanalaisiin lajeihin ja populaatioihin ja niiden kohtaloon.Nyt on se vuosikymmen kun me teemme tai olemme tekemättä ne ratkaisevat päätökset Jyväskylän alueen monimuotoisen luonnon suojelemiseksi. Lähitulevaisuuden päätöksillä me määritämme tulevaisuuden suunnan.

Kunnat, myös Jyväskylä, ovat isoja maanomistajia. Se miten kaupungin vesi- ja maa-alueita hoidetaan ja miten hyvin niissä on otettu huomioon eri eliöiden olosuhteet, vaikuttaa paljon Keski-Suomessa ja Suomessa elävien lajien selviämiseen.

Tarvitsemme lisää luonnonsuojelualueita, lähiluonnon lajikirjon monipuolistamista, viherväylien rakennusta, ennallistamista, luontoarvojen huomioon ottoa päätöksenteossa, resurssien viisasta käyttöä ja kiertotalouden kehittämistä. Tarvitsemme lisää lahopuuta ja vaelluskalojen kulkureittejä, vähemmän avohakkuuta ja päästöjä.

Ja mikä parasta, meistä ihan jokainen voi vaikuttaa, ja kaikki vaikuttaminen ei ole edes vaikeaa. Meidän ei tarvitse kuin näyttää vihreää valoa kuntapäättäjillemme!

Kirjoittaja on psykologian tohtori, tutkija ja kuntavaaliehdokas (vihr.) Jyväskylästä