5.12.2020 Biodiversitettikadon iskun ottaja Keski-Suomessa

05.12.2020

Tiesitkö, että 2019 tehdyssä Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa havaittiin, että meillä kasvaa 905 sammalta, joista uhanalaisia arvioitiin olevan 312, eli noin 34 % lajistosta. Suomen ympäristökeskus SYKE toteaakin, että sammalet ovat jäkälien ja lintujen ohella runsaimmin uhanalaisia lajeja sisältävä eliöryhmämme. Ja suunta ei näytä hyvältä. 

Tärkeimmiksi sammalten elinolosuhteita heikentäviksi tekijöiksi arvioidaan ilmastonmuutos ja metsien talouskäyttö.Rupesin juuri symppaamaan meidän lähimetsän sammaliakin astetta enemmän. Luonnon monimuotoisuuden huomioivalla metsänhoidolla, ennallistamistoimilla ja suojelualueita lisäämällä voimme pitää huolta myös sammalkavereistamme.