Koulujen tunne- ja vuorovaikutusopetusta tärkeä pilotoida myös Jyväskylässä

23.03.2021
Hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot ennaltaehkäisevät tutkitusti mielenterveydenhäiriöitä. Ne auttavat selviämään kuormittavista elämäntilanteista ja vahvistavat sosiaalisen tuen voimavaroja. 


Helsinkiläisessä alakoulussa tehty kokeilu osoitti että 1h/vk tarjottu tunnetaito- ja vuorovaikutusopetuksella oli myös suorempia ja nopeammin ilmenneitä positiivisia vaikutuksia. Yhdessä viihtyminen kasvoi, keskittyminen tunneilla parani merkittävästi, rasismi ja kiusaaminen vähenivät ja lapset oppivat säätelemään tunteitaan. Oppilaat tulivat myös entistä useammin kertomaan opettajalle, jos jokin painoi heidän mieltään.

Tunnetaitojen opetusta tulisikin pilotoida ja vaikuttavuutta oppilaiden hyvinvointiin ja kiusaamiskokemuksiin tulisi arvioida myös Jyväskylässä. Opetus olisi onnistuessaan kustannustehokasta ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä ja parantaisi parhaassa tapauksessa oppilaiden elämänlaatua niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.