16.4.2021 KSML mielipide: Tunnetaitoja opetukseen

16.04.2021

Tunnetaitoja opetukseen

Työ-, koulu- ja opiskeluelämän vaatimukset ovat muuttuneet viime vuosikymmenten aikana. Jo pieniltä oppijoilta odotetaan itseohjautuvuutta, valintoja omaa työuraa koskien tehdään yhä aiemmissa vaiheissa, ja ryhmätyö- ja sosiaaliset taidot ovat tulleet tärkeämmiksi lähes alalla kuin alalla. Työura ei ole enää putki joka valitaan ja kuljetaan opinnoista, työpaikkaan ja sieltä eläkkeelle. Olemme siirtyneet jatkuvan oppimisen, itsensä kehittämisen, vaativamman työn rajauksen ja työminän brändäyksen maailmaan.

Nämä muutokset näkyvät jo nykyisten koululaistemme ja työuran alussa olevien nuorten aikuisten jaksamisessa. Yhä useampi perus- ja toisen asteen tunnollinen opisekelija uupuu. Meillä on ennen näkemättömän paljon alle 30-vuotiaita työuupuneita. Ja toisaalta iso osa putoaa junasta jo peruskoulussa. Opinnoista ja yhteiskunnasta syrjäytyvien, erityisten nuorten miesten, osuus on hälyttävä.

Koulujärjestelmämme ei ole vastannut näihin muuttuneisiin opinto- ja työelämän vaatimuksiin riittävästi. Kouluissa toteutettava tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetus voisi olla yksi tärkeä tekijä tilanteen purkamiseksi. Hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot kun vahvistavat itsetuntemusta, auttavat selviytymään kuormittavista tilanteista, parantavat sosiaalisia taitoja, ja vahvistavat sosiaalisia verkostoja. Nämä kaikki puolestaan vahvistavat koulu- ja työelämässä jaksamista ja pärjäämistä. Ne ennaltaehkäisevät myös tehokkaasti mielenterveyden häiriöitä ja syrjäytymistä.

Helsinkiläisessä Laakavuoren alakoulussa tehty kokeilu osoitti, että 1h/vk tarjottu tunnetaito- ja vuorovaikutusopetuksella oli myös suorempia ja nopeammin ilmenneitä positiivisia vaikutuksia. Pilottikoulussa yhdessä viihtyminen kasvoi, keskittyminen tunneilla parani merkittävästi, rasismi ja kiusaaminen vähenivät ja lapset oppivat säätelemään tunteitaan. Selvityksen mukaan viikoittaisen kiusaamisen osuus laski 33 prosentista 15. Oppilaiden raportoitiin myös entistä useammin kertovan opettajalle, jos jokin painoi heidän mieltään.

Tunne-ja vuorovaikutustaitojen opetuksen järjestämistä ja vaikutuksien arviointia tulisikin laajentaa myös muihin kouluihin ja kuntiin, myös Jyväskylään. Opetus olisi onnistuessaan kustannustehokasta ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä ja parantaisi parhaassa tapauksessa niin oppilaiden elämänlaatua kuin opinnoissa ja työelämässä pärjäämistä. 

Katri Savolainen

Psykologian tohtori, tutkija, kuntavaaliehdokas JyväskylästäLinkki Keskisuomalaisen tiivistettyyn mielipidekirjoitukseen  

https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/4103388