Oppilashuollon siirto hyvinvointialueelle täytyy tehdä fiksusti

05.01.2022
Sote-uudistus tuo merkittävän hallinnollisen muutoksen opiskeluhuollon toimintaan. Minä haluan olla varmistamassa, että tämä muutos tehdään fiksusti ja niin, että sekä oppilashuollon yhteisöllinen työ, kuin opiskelijoiden nopea pääsy psykologin ja kuraattorin vastaanotolle turvataan. ❤️

 

Tästä syystä:


1) On tärkeää, että opiskeluhuollon toimijoiden toteuttama työ on hyvinvointia edistävää, eikä sairauksien hoitoon keskittyvää, myös tulevalla hyvinvointialueella.
Jatkossa onkin tärkeää määritellä, miten opiskeluhuollon pääpainopisteenä oleva yhteisöllinen työ, konsultaatiot sekä luokkiin ja ryhmiin kohdistuvat interventiot (psykologin tekemä ei terveydenhuollollinen työ) saadaan näkyviksi, koska niitä ei voida tai ei ole mielekästä kirjata oppilaiden yksilökohtaisiin potilastietoihin terveydenhuollon tietojärjestelmissä.


2) Opiskeluterveydenhuollon henkilöstön tulisi olla perehtynyt nuorten ja nuorten aikuisten kehitysvaiheeseen ja omata laaja-alaista osaamista niin yksilö kuin yhteisötyöstä.
Psykologin asiantuntijuudessa yhdistyy tieteellinen ajattelu ja tutkimusosaaminen, psykometriikan tuntemus, kliininen kokemus, ihmisen kehityksen ja käyttäytymisen teoreettinen tuntemus sekä ymmärrys erilaisista sosiaalisista vuorovaikutusprosesseista kahdenvälisistä suhteista aina organisaation ja yhteiskunnan tasolle saakka.
Onkin siis tärkeä pitää mielessä, että psykologin ja esimerkiksi psykiatrisen sairaanhoitajan osaamisprofiili eroavat merkittävästi toisistaan, eikä toisella voida korvata toista.

 

3) Opiskeluhuollon läsnäolo kouluyhteisöissä on varmistettava, jotta opiskeluhuollon keskeinen työmuoto, yhteisöllinen työ mahdollistetaan. Opiskeluhuollon toimijoiden tulee olla mukana oppilaiden ja opiskelijoiden arjessa, heitä tulee voida kohdata koulun tai oppilaitoksen käytävillä ja toisaalta heidän tulee päästä havainnoimaan oppilaiden tai opiskelijoiden toimintaa ja arkea.
Onkin siis tärkeää vahvistaa myös kuntien velvollisuutta riittävien tilojen järjestämisessä kouluissa sekä oppilaitoksissa.


4) Kunnan tai useamman kunnan yhdessä tulisi laatia opiskeluhuollon toteuttamiseksi kunnan opiskeluhuoltosuunnitelma, koska opiskeluhuolto on kuntaan jäävä tehtävä, eli koulutuksen tukipalvelu.
Kuntaan tulee jäädä asiantuntija, jonka vastuulla on opiskeluhuollon asioiden esillä pitäminen kunnan organisaatiossa.

 

5) Oppilas- ja opiskeluhuollon nykyisenä ja kasvavana ongelmana on henkilöstön ja erityisesti psykologien saatavuus. Huonot työehdot, kuten työn vaativuuteen nähden alhainen palkkaus, liian laajat työalueet (erityisesti hyvinvointialueiden sisällä mahdollisesti tapahtuvat työntekijöiden siirtelyt) ja työnantajien haluttomuus kustantaa asiantuntijoiden tarvitsemaa täydennyskoulutusta ja laadukasta työnohjausta. Näitä kaikkia tulee kehittää rekrytoinnin helpottamiseksi ja oppilashuollon turvaamiseksi Keski-Suomen hyvinvointialueella.


(Lue lisää:psyli.fi)