Meidän tulee varautua ikääntyvän väestön kasvuun ajoissa

09.01.2022
"Yhä useampi elää yhä pidempään aktiivista elämää. Ikääntyvän on voitava luottaa siihen, että yhteiskunta kannattelee silloin, kun omat voimavarat vähenevät. Kaikissa ikäihmisten palveluissa on huomioitava ikäryhmän moninaisuus sekä kunnioitettava jokaisen itsemääräämisoikeutta.


💚 Etsitään uusia keinoja kehittää ja täydentää kotihoidon palveluita. Lisätään kotona asumisen mielekkyyttä pysyvillä kotihoidon hoitosuhteilla ja vahvistamalla ikäihmisten psykososiaalista tukea.


💚 Tuetaan kotona asumista oikeanlaisilla apuvälineillä, joiden tulee olla saatavilla yhdenvertaisesti koko hyvinvointialueella.

 

💚 Lisätään ja kehitetään päivätoimintaa. Päiväkeskusten toiminnan tulee olla pitkäjänteistä ja monipuolista sekä niihin pääsemisen helppoa. Osallistetaan ikäihmisiä säännöllisesti toiminnan suunnitteluun.


💚 Turvataan omaishoitajille mahdollisuus riittäviin vapaapäiviin, jaksamista ylläpitäviin tukipalveluihin ja psykososiaaliseen tukeen. Varmistetaan, että omaishoitajat saavat oikeudenmukaisen korvauksen työstään.

 

💚Taataan jokaiselle ikäihmiselle mahdollisuus päästä halutessaan palvelutaloon tai ryhmäkotiin toimintakyvyn heiketessä. Hoitopaikan sijainnin tulee tukea tärkeiden sosiaalisten suhteiden säilymistä."


Niin minun, kuin Keski-Suomen Vihreiden yhteisenä vaalitavoitteeni on pitää huolta ikäihmisten palveluiden laadusta ja saatavuudesta. 


#suomivihertyykeskeltä #vihreät #keskisuomi #keskisuomenvihreät #aluevaalit2022 #ihmiseltäihmiselle #äänelläsionparantavavaikutus #turvallisuus