Tärkeimmät vaaliteemani aluevaaleissa

13.12.2021

Keskeisimmät vaaliteemani ovat 1) sote-työntekijöiden työhyvinvointi, 2) mielenterveyspalveluiden laatu, saatavuus ja oikea-aikaisuus, 3) vanhuspalveluiden kehittäminen ja oikeaan palveluun pääsyn turvaaminen.1) Sote-työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Työajan jouston ja osa-aikaisen työnteon mahdollistaminen, omaan työhön vaikuttamismahdollisuus, työmäärän kohtuullisuus ja työntekijämitoituksen varmistaminen, työntekijöiden mukaan ottaminen työn kehittämiseen, esimiesten koulutus, palkkaus ja koulutuksen rahoitus, laadukas työnohjaus, työsuhteiden vakinaistaminen, vakinaisten sijaisten palkkaaminen, toimivat työterveyspalvelut, koulutusta vastaava työnkuva, toimivat tietojärjestelmät.


2. Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalveluiden laadun, saatavuuden ja oikea-aikaisuuden kehittäminen.


3. Vanhuspalvelut

Vanhuspalveluiden kehittäminen yksilölliset tilanteet huomioiden ja palvelutarpeen kasvu riittävän ajoissa ennakoiden. Kiireisinä kehittämiskohteina omaishoitojärjestelmä ja hoitajamitoituksen varmistaminen.