Kuntavaalitavoitteeni


1. Konkreettisten ilmastotoimien aika on Nyt!

Kallisarvoinen luonto ympärillämme tarvitsee meitä - ja me sitä. 

Haluan varmistaa, että Jyväskylässä siirrytään suunnitelmista käytännön toimiin lähiluonnon säilyttämiseksi, biodiversiteettikriisin hidastamiseksi ja hiilineutraalius 2030 tavoitteeseen pääsemiseksi. Tavoitteenani on ekologisesti kestävän Jyväskylän rakentaminen. 

2. Laadukkaat Palvelut ovat hyvinvoinnin perusta

Aion varmistaa, että tiukassakin taloudellisessa tilanteessa kunta hoitaa perustehtävänsä hyvin ja peruspalvelut on järjestetty toimivasti ja laadukkaasti, kaikkien ikäryhmien osalta.

Vain riittävillä resursseilla, sosiaali-, terveys-, kasvatus-,  hoiva-ja opetusalan henkilöstö voi tuottaa laadukkaita palveluita ja jaksaa vaativassa työssä.

Laadukkaasti tuotetut perhepalvelut helpottavat työn ja perheen yhdistämistä.

Minulle on tärkeää, että palveluita kehitetään tutkittuun tietoon perustuen. 

3.Elinvoima luo lisää elinvoimaa


Elinvoimaisessa kaupungissa on hyvä elää arkea ja vapaa-aikaa. Minulle on tärkeää että Jyväskylässä on tarjolla monipuolisesti kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaa, myös iso korkeakouluopiskelijoiden joukko huomioiden.

Minulle on tärkeää, että Jyväskylä on elinvoimainen myös yritysten ja työnteon näkökulmasta. Haluankin siis kehittää rakenteita ja palveluita, joilla mm. lisätään uusien yritysten sijoittumista Jyväskylään, tuetaan aloittelevia pienyrittäjiä ja helpotetaan paikallisten toimijoiden osallistumista kaupungin hankitakilpailutuksiin, sekä lisätään yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välille.

Työ luo hyvinvointia työntekijälle ja taloudellisen pohjan kunnan palveluille.