Työni aluevaltuustossa

Tulin valituksi Keski-Suomen ensimmäisen hyvinvointialueen valtuustoon historiamme ensimmäisissä aluevaaleissa tammikuussa 2022. Minut valitiiin myös hyvinvointialueen 13 jäseniseen aluehallitukseen. Lautakuntien aloittaessa työnsä aktiivisemmin vasta vuonna 2023, aluehallitus on vastannut hyvin laajasti hyvinvointialueen poliittisesta valmistelutyöstä. 

Olen ollut aktiivisesti mukana myös aluehallituksen alaisissa työyhmissä. Rekrytointityöryhmissä on tehty tärkeitä päätöksiä alueen uusien johtajien valinnoista, strategiatyöryhmässä on ohjattu hyvinvointialuestrategian valmistelua ja lautakuntatyöryhmässä valmisteltu vaikuttamistoimielinrakenteita. 

Seuraavina tehtävinä aluehallituksella on mm. varmistaa turvallinen siirtymä uuteen organisaatioon yli 11 500 hyvinvonitialueen työntekijällle, turvata sote- ja pelastuspalveluiden jatkuvuus alueen asukkaille, jatkaa yhdenmukaisten palvelukriteerien valmistelua ja saada aikaan tasapainoinen talousarvio riittävän tarkkoine seurantoineen.
 

Tärkeimmät tavoitteeni hyvinvointialueella:

> Edistää niin lasten, nuorten kuin ikäihmisten palveluiden laatua, oikea-aikaisuutta, integraatiota, moniammatillisuutta ja saatavuutta 

> Henkilöstön hyvinvointi, osallisuus ja kannustava palkkaus

> Osaamisen ja tiedolla johtamisen vahvistaminen 

> Rajallisten taloudellisten resurssien viisas jako